Đăng nhập |
Ngôn ngữ
Bootstrap Slider

In nhanh

In Offset

Sản phẩm

Hỗ trợ online

Kinh doanh: In offset 0985.474.474
Số cơ quan 08.35160.937
Số di dộng 0985.474.474
Email offset474@gmail.com
Skype
Kinh doanh: In Kỹ thuật số (in nhanh) 091.5555.474
Số cơ quan (08) 38355907
Số di dộng 0923 474 474
Email innhanh474@gmail.com
Skype
Kinh doanh: Ms Tuyến
Số cơ quan 08.38355907
Số di dộng 0915.474.476
Email kimtuyentran0212@gmail.com
Skype
Kinh doanh: Ms CamBinh
Số cơ quan 08.35160.937
Số di dộng 0985.474.474
Email offset474@gmail.com
Skype
Kinh doanh: Mr Bình
Số cơ quan (08) 38355907
Số di dộng 096.3333.474
Email innhanh474@gmail.com
Skype
Kinh doanh: Mr Kim
Số cơ quan
Số di dộng 0947409474
Email kimlv61@gmail.com
Skype

Hình minh họa

Chính sách bảo mật thông tin 1. Mục đích và phạm vi thu thập Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website innhanh474.com bao gồm: họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ khách hàng, thông tin đăng nhập. Đây là các thông tin mà innhanh474.com cần thành viên cung cấp khi đăng ký để mua hàng/sử dụng dịch vụ. Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ. Các thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ...

Chính sách bảo mật thông tin 1. Mục đích và phạm vi thu thập Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website innhanh474.com bao gồm: họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ khách hàng, thông tin đăng nhập. Đây là các thông tin mà innhanh474.com cần thành viên cung cấp khi đăng ký để mua hàng/sử dụng dịch vụ. Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ. Các thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ...