Email hoặc điện thoại
Mật khẩu
Đăng nhập
Ngôn ngữ

Thông tin thanh toán

IN474 có các tài khoản nhận tiền sau: 

A. Chuyển khoản vào tài khoản Công ty:

    1. CÔNG TY TNHH IN 474 - Mã số thuế: 0305584896

        - Số tài khoản tại Ngân hàng ACB: 41484149 Ngân hàng ACB - Đa Kao - TP. HCM.

        - Số tài khoản tại Ngân hàng công thương: 113000167331 Vietinbank - Chi nhánh 7, TP.HCM.

       -   Số tài khoản tại Ngân hàng Ngoại thương: 0531002520391 Vietcombank - P.Giao dịch Đinh Tiên Hoàng-TPHCM

    2. CÔNG TY TNHH PHÁT HÀNH SÁCH SÀI GÒN- Mã số thuế: 0302085176

        - Số tài khoản ở Ngân hàng ACB: 60283869 Ngân hàng ACB - Đa Kao - TP. HCM.

        - Số tài khoản ở Ngân hàng Công thương: 114000006206 Vietinbank - Chi nhánh 3, TP. HCM.

        - Số tài khoản ở Ngân hàng Ngoại thương: 0071000615357 Vietcombank - P.Giao dịch số 6-TPHCM    

B. Chuyển khoản vào tài khoản cá nhân:

    Tên người nhận: Lương Vĩnh Kim

        - Số tài khoản ở Ngân hàng ACB: 3548 Ngân Hàng ACB - PGD Bình Hòa 2, TP. HCM.

       - Số tài khoản ở Ngân hàng Công thương: 105000009894 Vietinbank - Chi nhánh 3, TP. HCM.