Email hoặc điện thoại
Mật khẩu
Đăng nhập
Ngôn ngữ

Hướng dẫn làm file in nhãn Decal

1. Bất kỳ tờ giấy khổ nào thì cũng phải trừ kích thước khi bình con nhãn như sau:

a. Thu kích thước chiều dọc trừ 60mm.

b. Chiều ngang thu bớt 30mm.

2. Bình con nhãn nằm trong khổ sau khi đã trừ chiều ngang, chiều dọc.

3. Đặt tờ khổ đã bình vào tờ giấy trước khi trừ. Canh giữa chiều ngang.

4. Bố trí chừa 1 đầu 45mm.

5. Tạo 4 góc, cạnh mỗi góc 10mm tính từ điểm góc của tờ giấy đã bình. 

Tin tức gần đây

BÌNH TRANG LÀ GÌ?