Email hoặc điện thoại
Mật khẩu
Đăng nhập
Ngôn ngữ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CHẤM CÔNG K50


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CHẤM CÔNG K50 


1. Thiết lập người quản lý: Bật tắt: Nhấn Nút tròn và mũi tên giữ 3 giây. 

- Nhấn M/O.k giữ 3 giây để truy cập vào setup. Các nút mũi tên qua lại lên xuống dùng di chuyển con trỏ. 

Thêm nhân viên nhấn ok. ID tự sinh, không sửa ID. Tên khai trên phần mềm. Xuống đăng ký vân tay. Nhấn Ok đặt vân tay.

-đăng ký mật mã: Do quản trị đăng ký cho nhân viên