Email hoặc điện thoại
Mật khẩu
Đăng nhập
Ngôn ngữ

THÔNG SỐ MÁY DC-646

1. Máy DC - 646 là máy cắt, tự động định vị 6 đường cắt dọc, 1 đường cắt ngang, 1 đường cấn.

2. Khổ giấy:  đưa vào máy: Chiều rộng tối thiểu 210mm, tối đa 370mm. Chiều dài tối thiểu 210mm, tối đa 670mm.

3. Kích thước tối thiểu của thành phẩm: cắt doc = 48mm x cắt ngang=50 mm.

4. Cắt, cấn được các loại giấy: không tráng phủ, giấy tráng phủ, giấy nhiều lớp, giấy đã cán màng, đã phủ UV. Định lượng giấy cắt: 110mm - 350mm.

5. Chừa lề hai bên: min = 3.2mm, Max = 55mm.

6. Khoảng cách dọc giữa hai sản phẩm (đường máng xối) : Min = 5mm; Max= 15mm.

7. Khoảng cách ngang giữa hai sản phẩm (đường máng xối ngang): Min = 3mm. Lề cuối chừa tối thiểu = 5mm.

8. Máy có 6 đường cắt dọc, cắt tối đa 3 sản phẩm.

9. Cắt ngang tối đa được 25 đường.

10. Cấn tối đa 20 đường.

11. Độ dày chồng giấy: đầu vào Max = 110mm, đầu ra Max = 140mm.

12. Tốc độ cắt cấn: Với trang in A4, cắt đôi, cấn 1 đường thì tốc độ Max là 30 bản A4/phút.