Email hoặc điện thoại
Mật khẩu
Đăng nhập
Đăng ký
Ngôn ngữ

Thông số máy in C1100


THÔNG SỐ MÁY C1100 CỦA HÃNG KONICA MINOLTA.

1. Kích thước giấy in: Tối thiểu (Min): = 90 x100 (mm); Tối đa (max): = 330 x 480 (mm)

2. Độ dày giấy in: Tối thiểu = 0,06 (mm); Tối đa = 0,35 (mm) - tương đương với giấy có định lượng từ 60 đến 350 (gr/m2).

3. In được trên giấy, giấy tráng phủ

Tin tức gần đây