Email hoặc điện thoại
Mật khẩu
Đăng nhập
Ngôn ngữ

THÔNG SỐ MÁY PRO 7110X - RICOH


1. Kích thước giấy: Tối thiểu = 90 x 100 (mm); Tối đa = 330 x 480 (mm); In Khổ dài = 330x700.

2 Kich thước giấy tối ưu (giá rẻ nhất tính trên đơn vị diện tích vùng in) = 330x390 (mm)

3. Độ dày giấy = 0,06 - 0,35 (mm). Tương đương định lượng từ 70 đến 350 (grm2). Tuy nhiên, khi in trên giấy có định lượng trên 300 làm cho máy nhanh hỏng hóc, tốc độ in rất chậm.

4. Độ dày tối ưu: (dễ in, in tốc độ cao) = 100 - 250

5. Vật liệu in: In trên giấy, In trên giấy có tráng phủ.