Email hoặc điện thoại
Mật khẩu
Đăng nhập
Đăng ký
Ngôn ngữ

THÔNG SỐ MÁY PRO 7110X - RICOH


1. Kích thước giấy: Tối thiểu = 90 x 100 (mm); Tối đa = 330 x 480 (mm); In Khổ dài = 330x700.

2 Kich thước giấy tối ưu (giá rẻ nhất tính trên đơn vị diện tích vùng in) = 330x390 (mm)

3. Độ dày giấy = 0,06 - 0,35 (mm). Tương đương định lượng từ 70 đến 350 (grm2).

4. Độ dày tối ưu: (dễ in, in tốc độ cao) = 100 - 250

5. Vật liệu in: In trên giấy, In trên giấy có tráng phủ.Tin tức gần đây